Salgsbetingelser

Følgende salgs- og leveringsbetingelser gjelder for kjøp av varer fra Ritohobby.no

Organisasjonsnr. 917 357 293

Ritohobby
c/o Inter-Distrans AS
Tomtegata 80
3012 Drammen
Norge

Telefonnummer: + 47 56 99 99 99
E-post: info@ritohobby.no

Alle avtaler inngås på norsk.

Angreretten gjelder for private forbrukere som handler via ritohobby.no. Angreretten gjelder ikke for næringsdrivende eller offentlige virksomheter og institusjoner mv.

Betaling

Vi mottar betaling med Visa, Visa Elektron, MasterCard, Maestro og ViaBill.  Pengene blir reservert på kundens konto ved kjøpet. Vi trekker først pengene når ordren blir avsendt.

Vi oppkrever ikke gebyr på noen former for betaling.

Priser

Alle priser er inklusiv toll og mva. Kjøpet faktureres til den prisen som er opplyst på nettstedet på bestillingsdagen. Prisene endres løpende – ofte fra dag til dag.

Levering

Leveringstiden er normalt 2-5 virkedager. Leveringstiden vil framgå ved den enkelte varen. Er det minimum 1 stk. på lager vises leveringstiden til 2-5 dager. Hvis varen ikke er på lager i det ønskede antallet, vil vi førstkommende virkedag kontakte kunden og opplyse om forventet leveringstid.

Hvis det er bestilt en vare som ikke er på lager, vil kunden få beskjed så snart ordren behandles. Kunden kan da velge om hun/han vil bytte til en annen vare av samme prisklasse, vente til varen kommer på lager igjen eller angre kjøpet.

Alle priser er angitt i norske kroner (NOK). Fraktkostnadene kommer i tillegg til prisen. Kunden velger frakttypen på slutten av bestillingsforløpet.

Kunden vil motta en e-post fra Rito Aps når varen er sendt fra lageret.

We ship to all over Europe (except Switzerland and Svalbard). If you want to place an order from a country outside Norway, please visit our danish website www.Rito.dk.

365 dagers retur- og bytterett

Forutsatt at varen framstår 100 % som ny i original emballasje og i uskadd stand kan du returnere eller bytte varen inntil 365 dager etter leveringen. Ved retur står kunden selv ansvarlig for å dekke kostnadene til forsendelsen. Hvis kunden velger å bytte varen til samme vare i en annen farge, så betaler vi kostnadene for forsendelse fra oss til kunden.

Hvis vi mener at varen lukter (t.ex. av røyk, matos, mugg m.m.) har smuss, flekker, har vært utsat for fukt eller på annen måte har tatt skade, kan vi ikke ta den i retur. Hvis kunden ønsker varen tilbake, må kunden selv betale for returen av varen.

MERK: Varer kan først returneres etter du har motatt nermere anvisninger fra kundeservice, som kan kontaktes enten via e-post eller telefon. Her skal du dessuten opplyse, hvor mange, og hvilke varer du ønsker å returnere.

Returretten påvirker ikke kundens lovbestemte rett til å angre kjøpet. Se under.

Angrerett

Kunden har rett til å angre et kjøp uten begrunnelse innen 14 dager.

Angrefristen utløper 14 dager etter den dagen kunden eller annen person (dog ikke posten) får varen i fysisk besittelse.

Hvis kunden har bestilt flere varer på en ordre, og vi ikke kan levere varene samtidig, løper angrefristen fra den dagen kunden eller annen person (dog ikke posten) får den siste varen på ordren i fysisk besittelse.

Hvis fristen for angreretten utløper på en helligdag, weekend, grunnlovsdag, julaften eller nyttårsaften, vil fristen forlenges til følgende hverdag.

Slik benytter kunden angreretten

Kunden angrer kjøpet ved å gi oss beskjed om dette via telefon på + 47 99 99 99, via e-post på info@ritohobby.no

Kunden kan angre et kjøp ved å nekte å ta imot pakken. Kunden må likevel gi oss beskjed hvis hun/han angrer et kjøp ved å nekte å ta imot pakken.

Kunden kan bruke lovens standard angreskjema, men dette er ikke obligatorisk. Angreskjemaet finnes her: https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/bld/skjema/skjema-2/skjema-om-angrerett/id614564/

Angrefristen er overholdt hvis kunden sender melding om at han/hun angrer kjøpet, innen angrefristen utløper.

Returnere varer og returkostnader

Hvis kunden angrer på kjøpet av varer, må kunden sende varen til oss på adressen; Rito, Postboks 19, 4855 Froland, uten unødig forsinkelse og senest 14 dager etter at kunden har informert oss om at hun/han ønsker å angre kjøpet. Fristen er overholdt hvis kunden returnerer varene innen utløpet av de 14 dagene.

Varer kan ikke sendes per postoppkrav/etterkrav.

Kunden må selv betale for returen av varen.

Tilbakebetaling av penger

Hvis kunden angrer en hel ordre, refunderer vi det samlede ordrebeløpet, herunder også de fraktkostnadene som kunden har betalt ved kjøpet. Hvis kunden angrer deler av ordren, vil vi kun refundere pengene for de returnerte varene.

Hvis kunden har valgt en leveringsform som er dyrere enn den billigste formen for levering som vi tilbyr, får kunden ikke merutgiften refundert.

Vi tilbakebetaler beløpet uten unødig forsinkelse og under alle omstendigheter senest 14 dager fra den datoen vi har mottatt kundens melding om at hun/han angrer. Vi kan likevel tilbakeholde tilbakebetalingen til vi har mottatt varene i retur, eller til kunden har sendt dokumentasjon på at varene er returnert.

Vi gjennomfører en slik tilbakebetaling med samme betalingsmiddel som kunden benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre kunden uttrykkelig har gitt tillatelse til en annen. Under alle omstendigheter pålegges kunden ingen former for gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Prøving av varen og emballasje

Kunden hefter kun for eventuell forringelse av varens verdi som skyldes annen håndtering av varen enn det som er nødvendig for å fastslå varens egenskaper og funksjoner.

Kunden kan undersøke varen på samme måte som er tillatt i en butikk, men varen kan ikke tas i bruk. Hvis varen har vært tatt i bruk på en måte som ikke er tillatt i en butikk, og vi dermed ikke har mulighet for å selge den igjen, kan kunden forvente at vi trekker verdiforringelsen fra det beløpet som skal tilbakebetales. Hvis varen ikke lenger har en handelsverdi, vil kjøpsbeløpet ikke bli tilbakebetalt.

Vær oppmerksom på, at garn og andre varer som lukter (t.ex. av matos, røyk eller mugg), normalt ikke kan selges igjen, og varen har derfor normalt ingen handelsverdi.
Vi ber våre kunder om å levere tilbake varen i originalemballasjen hvis det er mulig. Kunden bør også sørge for at varen er forsvarlig pakket inn når den blir sendt i retur. Kunden bærer risikoen for varene inntil vi mottar dem. Kunden må derfor beholde postkvitteringen samt eventuelt sporingsnummer.

Reklamasjon – hvis det er noe galt med varen

Hvis kunden kjøper en vare som er defekt eller har mangler, gjelder kjøpslovens regler.

Kunden kan reklamere over mangler eller defekter innen 24 måneder fra leveringstidspunktet. Dette kan gjøres ved henvendelse til vår kundeservice på e-post: info@ritohobby.no eller via telefon på + 47 56 99 99 99.

Ved reklamasjon trenger vi følgende informasjon sendt på e-post:

- Ordrenummer

- Årsak til reklamasjon. Kunden bes opplyse så detaljert som mulig om, hva problemet er.

- Bilde av feilen. Vi behøver bilder av defekter og mangler før kunden returnerer defekte varer.

- Vi håndterer reklamasjonen, og vender tilbake.

- Er reklamasjonen berettiget og varen skal returneres, vil vi tilbakebetale beløpet for kundens rimelige fraktkostnader, såfremt det er dokumentasjon på fraktkostnaderne.

Husk at varen alltid må sendes i forsvarlig emballasje. Ta vare på postkvittering inkl. opplysninger om fraktkostnader samt eventuelt sporingsnummer.

Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at varen er mottatt, og kunden er forpliktet til å undersøke varen snarest mulig etter mottak.

MERK: Varer kan først returneres etter du har motatt nermere anvisninger fra kundeservice, som kan kontaktes enten via e-post eller telefon. Her skal du dessuten opplyse, hvor mange, og hvilke varer du ønsker å returnere.

Varen sendes til:

Rito
Postboks 19
4855 Froland

Klageadgang

Hvis vi ikke blir enige om behandling av reklamasjonen, kan kunden eventuelt sende en klage til Forbrukerrådet, Fred Olsens Gate 1, 0152 Oslo, Norge: https://www.forbrukerradet.no/

Klage kan sendes ved å fylle ut et klageskjema via https://www.forbrukerradet.no/klageguide/

Retningslinjer for personvern

Kontaktopplysninger om den dataansvarlige

Ritohobby eies av Rito ApS:

Rito ApS
Gyrovej 1
7800 Skive,
Danmark
Cvr. nr. 25133803
Telefon nr. +45 71 99 98 44
E-post: info@rito.dk
Nettsted: www.rito.dk

Ritohobby.no
c/o Inter-Distrans AS
Tomtegata 80
3012 Drammen,
Norge
Organisasjonsnummer: 917 357 293
Telefon: +47 56 99 99 99
E-post: info@ritohobby.no
Nettsted: www.ritohobby.no


Vi registrerer alminnelige persondata om kunden, det vil si opplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse samt opplysninger om hva du har kjøpt.

Formålet med innsamlingen av disse opplysningene er dels å kunne behandle kjøpet og levere varene, dels å oppfylle regnskapslovens krav. I tillegg er formålet å kunne gi deg råd og tilpasse vår kommunikasjon og markedsføring.

Dataene som er nevnt over, blir lagret i 5 år fra utgangen av det regnskapsåret opplysningene vedrører, jf. regnskapslovens § 10, før opplysningene slettes. Vi registrerer ingen personfølsomme opplysninger.

Vi gir ikke persondata videre til andre.

Vi innhenter ditt samtykke før vi behandler dine persondata til de formålene som er beskrevet over, med mindre vi har et lovlig grunnlag for å innhente dem. Vi opplyser deg om et slikt grunnlag og om vår legitime interesse i å behandle dine persondata.

Ditt samtykke er frivillig, og du kan til enhver tid trekke det tilbake ved å henvende deg til oss. Bruk kontaktopplysningene over hvis du ønsker ytterligere opplysninger.

Kunden har mulighet til å få innsyn i vår registrering av data om kunden, og kunden kan gjøre innsigelse mot en registrering. Henvendelse i forbindelse med dette rettes til info@rito.dk. Direktøren for Rito ApS er dataansvarlig og har adgang til de opplysningene som registreres om deg.