Personvern - Ritohobby.no

 1. Generelt
  1. Personopplysningsloven beskriver hvordan Rito ApS (”Rito”, ”oss”, ”våre”, ”vi”) samler inn og behandler opplysninger om deg.
  2. Personopplysningsloven gjelder for personopplysninger, som du enten avgir til oss, eller som vi samler inn via Ritos hjemmeside, www.Ritohobby.no ("Hjemmesiden").
  3. Rito ApS er dataansvarlig for dine personopplysninger. All henvendelse til Rito kan skje via kontaktopplysningene anført under punkt 7.
 1. Hvilke personopplysninger samles inn? Til hvilket formål anvendes personopplysninger? Hva er rettsgrunnlaget for behandlingen av personopplysningene?
  1. Formålet med å samle inn disse opplysningene er optimering av din opplevelse som bruker av og besøkende på ritohobby.no. Vi bruker også opplysningene til målrettet markedsføring på hovedsakelig Google, Facebook og Instagram – bl.a. med målrettet annonsering (også kalt retargeting). Dette gjøres ved hjelp av cookies (les vår cookiepolicy her). Disse dataene bruker vi til å forbedre ritohobby.no samt for å vise målrettede og interessante tilbud for deg på Internett. På den måten har vi mulighet til å forbedre vårt salg og øke kundetilfredsheten.
  2. Rettsgrunnlaget for behandlingen er EUs lov om behandling av personopplysninger art. 6, stk. 1, litra f.
  1. Når du besøker Ritohobby.no, samler vi opplysninger om hvilken IP-adresse, nettleser-type, nettverkslokasjon og styresystem du bruker. Utover det samler vi inn informasjon om hvilken type enhet du besøker Ritohobby.no fra. 
  1. Når du handler via Ritohobby.no eller kommuniserer med oss via e-post, avgir du navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingsopplysninger, opplysninger om hvilke produkter du kjøper og eventuelt har returnert, leveringsønsker, samt opplysninger om din IP-adresse, hvorfra bestillingen ble gjort.
   1. Dine personopplysninger brukes når vi skal overholde vår del av kjøpsavtalen, og levere de varer du har kjøpt og betalt på ritohobby.no, herunder for å kunne administrere dine rettigheter til å returnere og reklamere. Dine personopplysninger brukes også for å kunne overholde gjeldende lovgivning om bokholderi og regnskap. Opplysninger om kjøp oppbevares i Zitcom, Economic og i tillegg Epay, Viabill, Klarna eller Mobilepay (alt ettersom hvilken betalingsmåte du har valgt). Ved kjøp innsamles IP-adressen med det formål å ivareta vår interesse for å kunne forhindre svik.
   2. Rettsgrunnlaget for behandlingen er EUs lov om behandling av personopplysninger art. 6, stk. 1, litra b, c og f.
  1. Når du melder deg på vårt nyhetsbrev, samler vi inn dine personopplysninger: Navn, e-postadresse, hvordan du meldte deg på (Facebook, ritohobby.no, messe etc. – dette kaller vi «source of signup»), IP-adresse, favoritt-e-postklient, åpningsrate, hvilke e-poster du leser fra oss + kontinuitet og eventuelt kjøpshistorikk.
   1. Dine personopplysninger brukes til å sende målrettede nyhetsbrev til deg med blant annet tilbud og guides. Vi får dermed mulighet til å vise deg varer som du kan være spesielt interessert i å kjøpe, hvilket understreker virksomhetens formål som nettbutikk.
   2. Rettsgrunnlaget for behandlingen er EUs lov om behandling av personopplysninger art. 6, stk. 1, litra f.
  1. Det er ikke et krav at du melder deg på våre nyhetsbrev. Hvis du har meldt deg på nyhetsbrevet, kan du når som helst melde deg av igjen via en lenke nederst på nyhetsbrevet. Du kan blant annet bli meldt på nyhetsbrevet i forbindelse med en rabattkode på ritohobby.no, en konkurranse på Facebook eller som en avsluttende del av et kjøp. I den forbindelse får vi opplysninger om deg, som vi deretter lagrer sammen med andre typer opplysninger vi har om deg.
   1. Formålet med dette er at vi på den måten kan administrere ditt medlemskap på våre nyhetsbrev, samtidig med at vi leverer målrettet markedsføring til medlemmer via både e-post og Facebook.
   2. Rettsgrunnlaget for behandlingen EUs lov om behandling av personopplysninger art. 6, stk. 1, litra b og f.
 1.  Mottakere av personopplysninger
  1. Opplysninger om ditt navn, adresse, e-post, telefonnummer samt ordrenummer og spesifikke leveringsønsker som er avgitt i forbindelse med ordreavgivelse gis videre til våre samarbeidspartnere, som sørger for forsendelse av dine varer. I forbindelse med forsendelsen samarbeider vi med PostNord, DPD og Bring som våre transportører, mens Pakkelabels bistår leveransen, da de forbinder Ritohobby.no med transportøren. Dertil kan vi i sjeldne tilfeller ved direkte leveranse eller reklamasjoner også være nødt til å gi dine personopplysninger videre til produsenten og leverandøren.
  2. Opplysninger kan overlates til eksterne samarbeidspartnere som behandler opplysningene på våre vegne. Vi bruker eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift og forbedringer av Hjemmesiden, utsendelse av nyhetsbrev, samt målrettet markedsføring, herunder «retargeting». Disse virksomhetene er databehandlere under våre instrukser og behandler data som vi er ansvarlige for. Databehandlerne kan ikke behandle opplysningene til andre formål enn det som står i avtalen med oss, og er underlagt fortrolighet om disse.
  3. Ordreopplysninger oppbevares i Zitcom, Ecnomic og i tillegg Epay, Viabill, Klarna eller Mobilepay (alt ettersom hvilken betalingsmetode du har valgt). Formålet er å etterkomme regnskapslovens krav om oppbevaring av disse dataene i 5 år.
  4. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlere som behandler personopplysninger på våre vegne.
  5.  I tilfelle vi benytter oss av databehandlere som ligger utenfor EU, er de nødvendige garantier for overførsel av personopplysninger utenfor EU sikret gjennom databehandlerens sertifisering under EU-US Privacy Shield jfr. EUs personopplysningslov art. 45.
 1. Dine rettigheter
  Du har følgende rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger:
 1. Innsiktsretten i dine personopplysninger
  1. Du er til enhver tid berettiget til å anmode oss om opplysninger om blant annet hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere av opplysninger som eventuelt måtte være, samt opplysninger om hvorfra opplysningene kommer.
  2. Du har alltid rett til å få utlevert dine personopplysninger. I så fall kan du anmode om dette via vår kundemail info@ritohobby.no med emnefelt «Persondataopplysninger». Deretter blir du bedt om å dokumentere din identitet for å sikre at vi utleverer personopplysningene til den rette personen.
 1. Retten til korreksjon av dine personopplysninger
  1. Så fremt dine personopplysninger ikke er korrekt registrert eller har endret seg, er du naturligvis velkommen til å kontakte oss for å få dine personopplysninger korrigert. Det kan for eksempel være tilfellet hvis du har fått ny e-postadresse.
 1. Retten til sletting av dine personopplysninger
  1. Det kan være situasjoner hvor du har både rett og lov til å få alle personopplysninger vi har om deg helt eller delvis slettet. F.eks. ved tilfeller hvor vi ikke lengre har et rettsgrunnlag for å oppbevare dine opplysninger. Vi er dog ikke alltid forpliktet til å slette dine personopplysninger. Det gjelder særlig i forhold til rettslige forpliktelser og regnskap.
 1. Retten til å begrense behandlingen for oppbevaring av dine personopplysninger
  1. I enkelte tilfeller kan du be oss begrense behandlingen av dine personopplysninger til utelukkende å bestå av oppbevaring. Dette gjelder hvis du mener at dine opplysninger ikke er korrekte.
 1. Retten til dataportabilitet
  1. Ved spesielle tilfeller har du rett til å få dine personopplysninger gjenutlevert fra oss i maskinlesbart format til en annen databehandler.
 1. Retten til innsigelse
  1. Du kan alltid gjøre innsigelser mot oss for bruk av dine personopplysninger til målrettet markedsføring mot deg.
  2. Du har dertil rett til å gjøre innsigelse mot behandling av dine personopplysninger, som vi foretar på grunnlag av våre legitime interesser jf. Punkt 2.
 1. Retten til å tilbakekalle samtykke
  1. Du har til enhver tid rett til å tilbakekalle et samtykke du har gitt oss til en gitt behandling av personopplysninger. Hvis du ønsker å tilbakekalle samtykket ber vi deg om å kontakte oss via e-postadresse info@ritohobby.no med emnefelt «Samtykke».
 1. Retten til å klage
  1. Såfremt du ønsker å klage over behandlingen av dine personopplysninger, kan du gjøre det til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Klager kan sendes til dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00. De fleste klager vil dog bli mye raskere klarert dersom du tar direkte kontakt med oss på telefonnummer +47 56 99 99 99 eller via e-postadresse info@ritohobby.no.
 1. Sletting av personopplysninger
  1. Opplysninger om din bruk av nettsiden jf. Punkt 2 slettes snarest når du ikke har gjort bruk av siden på ett år. Du kan også aktivt sette inn en blokker på din nettleser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  2. Personopplysninger vi har samlet inn om deg i forbindelse med påmelding av vårt nyhetsbrev vil først bli slettet når du tilbakekaller ditt samtykke, med mindre vi har legitimt grunnlag for å fortsatt oppbevare dem.
  3. Personopplysninger vi har samlet inn i forbindelse med kjøp på ritohobby.no jf. Punkt 2.2 vil som utgangspunkt bli slettet 3 år etter utløpet av det kalenderåret hvor du foretok kjøpet ditt. Disse kan dog bli oppbevart i lengre tid, såfremt vi har et legitimt behov for lengre oppbevaring, f.eks. hvis det er nødvendig for fastleggelse av rettskrav, gjøres gjeldende eller forsvares, eller hvis oppbevaring er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle lovkrav. Regnskapsmateriale oppbevares i 5 år til utgangen av et regnskapsår for å oppfylle bokføringslovens krav.
  4. Cookies: Du kan aktivt selv slette cookies i din nettleser, som brukes til eksempelvis markedsføringsformål. (Les vår cookiepolicy her.)
 1. Sikkerhet
  1. Vår sikkerhet for oppbevaring av dine personopplysninger står oss meget nær. Vi har derfor foretatt en lang rekke passende og sikkerhetsmessige foranstaltninger for å unngå at dine personopplysninger ulovlig eller hendelig kan endres, gå tapt, forringes eller at uvedkommende skulle få kjennskap til eller misbruke dine opplysninger.
  2. Det er utelukkende medarbeidere i Rito ApS med et reelt behov som får adgang til dine personopplysninger, og dette skjer kun for at de skal kunne utføre sitt arbeid.
 1. Kontaktopplysninger
  1.  Rito ApS er, som beskrevet, dataansvarlig for de personopplysninger som vi samler inn via nettsiden.
  2. Har du kommentarer eller ønsker svar på spørsmål vedrørende dette personopplysningsregelverket som beskrevet i punkt 4, kan du alltid kontakte oss her:
   Rito ApS
   Gyrovej 1, 7500 Skive
   Telefon nummer: +47 56 99 99 99
   E-mail: info@ritohobby.no
 1. Endringer i personvernregelverket
  1. Hvis vi gjør vesentlige endringer i vårt personvernregelverk, vil du bli informert neste gang du besøker Ritohobby.no
 1. Versjoner
  1. Dette personvernregelverket er versjon 2 av Rito ApS, datert 1. april 2019
Version: v3.c223.s2.l3