Gratis oppskrift aktivitetsstruts

forsidebillede forsidebillede

Last ned PDF her

Oppskriften er laget med henblikk på et aktiverende og stimulerende leketøy til babyer. Tanken er at sansene skal stimuleres med de mange sterke fargene, ulike materialer det er gøy å ta på, samt forskjellige lyder. 

Oppskriften er forsøkt laget begynnervennlig, så det er mange detaljerte beskrivelser og bilder underveis i oppskriften. Aktivitetsstrutsen er laget i Infinity Hearts Rose 8/4 garn, som er av 100% bomull i tykkelsen 8/4. Finn et kit med garn og innhold til aktivitetsstativet her.

Størrelse

Strutsen måler ca. 22 cm + ben på 18 cm inkl. føtter.

Materialer

Infinity Hearts Rose 8/4 garn farge:

Utstyr

Forkortelser

mr: magisk ring

lm: luftmaske

fm: fastmaske

km: kjedemaske

hstm: halvstavmaske

hstm-økn: halvstavmaske-økning (2 hstm i samme)

stm: stavmaske

stm-økn: stavmaske-økning (2 stgm i samme)

økn: økning (2 fm i samme)

fell: felling (2 fm sammen)

omg: omgang (hekles i spiral)

rk: rekke (det hekles frem og tilbake)

** x (et tall) betyr at det skal gjentas fra * til * det angitte antall ganger

(x) antallet masker etter at omgangen avsluttes.

Fremgangsmåte

Hekleoppskriften inneholder bildeveiledninger ved utvalgte punkter.

Hode + hals + kropp (hekles ut i ett)

Start med blå

1. omg: Lag 6 fm i mr (6)

2. omg: økn x6 (12)

3. omg: økn, 1 fm x6 (18)

4. omg: økn, 2 fm x6 (24)

5. omg: økn, 3 fm x6 (30)

6. omg: 2 fm, økn, 4 fm x5, økn, 2 fm (36)

7. omg: økn, 5 fm x5 (42)

8. omg: 3 fm, økn, 6 fm x5, økn, 3 fm (48)

9. omg: økn, 7 fm x6 (54)

10. omg: 4 fm, økn, 8 fm x5, økn, 4 fm (60)

11.-19. omg: 1 fm i hver [9. omgang] (60)

20. omg: 4 fm, fell, 8 fm x5, fell, 4 fm (54)

21. omg: fell, 7 fm x6 (48)

22. omg: 3 fm, fell, 6 fm x5, fell, 3 fm (42)

23. omg: fell, 5 fm x6 (36)

24. omg: 2 fm, fell, 4 fm x5, fell, 2 fm (30)

Legg inn fyll og rasleboks.

Skift til lilla farge – nå hekles halsen

Fyll underveis – legg i ekstra mye mellom hode og hals, så hodet holder bedre. 

25.-26. omg: 1 fm i hver (30)

Skift til grønn – du kan med fordel føre trådene med opp når du hekler halsen, sånn at du slipper å klippe trådene ved fargeskiftene.

27. omg: 8 fm, fell x3 (27)

28. omg: 1 fm i hver (27)

Skift til lilla

29.-30. omg: 1 fm i hver (27)

Skift til grønn

31.-32. omg: 1 fm i hver (27)

Skift til lilla

33.-34. omg: 1 fm i hver (27)

Skift til grønn

35.-36. omg: 1 fm i hver (27)

Skift til lilla

37.-38. omg:1 fm i hver (27)

Skift til grønn

39. omg: 1 fm i hver (27)

40. omg: 8 fm, økn x3 (30)

Skift til lilla og klipp den grønne tråden.

41.-42. omg: 1 fm i hver (30)

Klipp av den lille tråden, men la det være igjen en lang tråd, så du kan sette de tre treringene på halsen.

Bildeveiledning: Når den lilla tråden er klippet, settes treringene på halsen, før det skiftes til rød tråd og hekles videre på kroppen. 

hæklevejledning aktivitetsstruds aktivitetsstruds

Skift til rød – nå hekles kroppen

Fyll underveis – fyll godt mellom hals og kropp.

43. omg: 2 fm, økn, 4 fm x5, økn, 2 fm (36)

44. omg: økn, 3 fm x9 (45)

45. omg: 2 fm, økn, 4 fm x8, økn, 2 fm (54)

46. omg: 4 fm, økn, 8 fm x5, økn, 4 fm (60)

47. omg: økn, 9 fm x6 (66)

48. omg: 1 fm i hver (66)

49. omg: 5 fm, økn, 10 fm x5, økn, 5 fm (72)

50. omg: 1 fm i hver (72)

51. omg: økn, 11 fm x6 (78)

52.-61. omg: 1 fm i hver [10. omgang] (78)

62. omg: fell, 11 fm x6 (72)

63. omg: 5 fm, fell, 10 fm x5, fell, 5 fm (66)

64. omg: fell, 9 fm x6 (60)

65. omg: 4 fm, fell, 8 fm x5, fell, 4 fm (54)

66. omg: fell, 7 fm x6 (48)

Sett inn squeaker/pipedings i kroppen.

67. omg: 3 fm, fell, 6 fm x5, fell, 3 fm (42)

68. omg: fell, 5 fm x6 (36)

69. omg: 2 fm, fell, 4 fm x5, fell, 2 fm (30)

70. omg: fell, 3 fm x6 (24)

71. omg: fell, 2 fm x6 (18)

72. omg: fell, 1 fm x6 (12)

73. omg: fell (6)

Stapp godt med fyll i kroppen, klipp tråden og fest enden. 

Hodefjær (lag 3 – 1 grønn, 1 lilla, 1 rød) – bildeveiledning

Bildeveiledning: Fest garnet til hodet (bilde 3.1+3.2) og lag 15 lm (bilde 3.3). Begynn deretter i 2. maske fra nålen og lag 2 fm i hver lm hele veien tilbake. Avslutt fjæren ved å lage en km i hodet (bilde 3.4). Klipp tråden og fest endene. 

aktivitetsstruds aktivitetsstruds aktivitetsstruds aktivitetsstruds

Øyne (lag 2)

Start med sort

1. omg: Lag 6 fm i mr (6)

2. omg: økn x6 (12)

3. omg: økn, 1 fm x6 (18)

4. omg: økn, 2 fm x6 (24)

Skift til hvit

5. omg: 2 fm, 3 hstm, hstm-økn, 2 stgm, stm-økn x3, 2 stgm, hstm-økn, 3 hstm, 7 fm, 1 km i første maske.

Klipp og la det være igjen en lang tråd til påsying.

Glimt (lag 2)

Lag et hvitt glimt – 6 fm i mr, 1 km.

Avslutt og etterlat tråd til påsying.

Montering

Øynene syes på mellom 5. og 15. omgang, se bildene for plassering. 

Det lille glimtet syes på etter at øyet er montert, slik at det plasseres der det er ønsket. 

Nebb

Hekles i gul

Legg opp 6 lm.

1. omg: Begynn med 1 fm i 2. lm fra nålen, lag nå 1 fm i de neste 3 lm og lag 3 fm i siste lm. Fortsett på den andre siden og lag 3 fm og 2 fm i den lm du startet på (12)

2. omg: økn, 3 fm, økn x3, 3 fm, økn x2 (18)

3.-5. omg: 1 fm i hver [3, omgang] (18)

Avslutt med 1 km, klipp og etterlat tråd til påsying. 

Montering

Nebbet monteres mellom 14. og 18. omgang – midt mellom øynene – stapp i fyll under monteringen

Vinger (lag 2)

Hekles i lilla

1. omg: Lag 6 fm i mr (6)

2. omg: 1 fm i hver (6)

3. omg: økn x6 (12)

4. omg: 1 fm i hver (12)

5. omg: økn, 1 fm x6 (18)

6. omg: 1 fm i hver (18)

7. omg: økn, 2 fm x6 (24)

8. omg: 1 fm i hver (24)

9. omg: økn, 3 fm x6 (30)

10.-11. omg: 1 fm i hver (30)

12. omg: økn, 4 fm x6 (36)

13.-18. omg: 1 fm i hver [6. omgang] (36)

19. omg: fell, 4 fm x6 (30)

20.-21. omg: 1 fm i hver (30)

Klipp et stykke av en cellofanpose, minimum 4 ganger større enn vingen, og brett det slik at det passer med det største stykket av vingen. Jo flere brettede lag, jo mer knitrer det.

22. omg: fell, 3 fm x6 (24)

Press vingen sammen og hekle sammen med 12 fm. Etterlat en lang tråd til påsying av vingen. 

aktivitetsstruds

Montering – bildeveiledning

Plasser vingene på hver side av kroppen, omtrent 4-5 omganger fra halsen, og sy vingene fast.

Ben (lag 2)

Det hekles med grønt

Legg opp 41 lm (eller så snoren maksimalt måler ca. 18 cm). Sørg for å ha litt ekstra garn ved din lm, som kan brukes til montering etterpå. Nå arbeider du i rekker, der du begynner 2. lm fra nålen; 1. rk: økn, vend med 1 lm (2) 2. rk: økn, 1 fm, vend med 1 lm (3) 3. rk: økn, 2 fm, vend med 1 lm (4) 4.-6. rk: 1 fm i hver, vend med 1 lm [3 rekker] (4) 7. rk: fell, 2 fm, vend med 1 lm (3) 8. rk: fell, 1 fm, vend med 1 lm (2) 9. rk: fell, vend med 1 lm (1) Lag nå 1 km i fm og klipp garnet så du har ca. 130 cm tråd – sett evt. en maskemarkør i løkken når du måler opp. Bildeveiledning: Hekle i rekker (se bilde 1 under). Når du har klippet garnet skal du bruke en bitefot (se bilde 2 under). Nå skal du folde sammen den lange garntråden og føre den gjennom foten (se bilde 3 under). Trekk deretter ca halvparten av de 9 rekkene dine gjennom foten (se bilde 4 under). Nå skal du hekle videre på dine lm på den andre siden av foten (se bilde 5 under). Start på den lm rett før du begynte med rekker (se bilde 6 under) og lag en fm i hver lm (se bilde 7 under). Avslutt ved å klippe tråden, og etterlat en ende til montering. Huske én treperle på hvert bein. 

aktivitetsstruds aktivitetsstruds aktivitetsstruds aktivitetsstruds

 

aktivitetsstruds aktivitetsstruds aktivitetsstruds

Montering og påsetting av perler

Før de to trådendene gjennom synålen, og før nålen gjennom perlen. 

Du skal nå montere beinet på kroppen, ca 4 omganger fra siste omgang på kroppen. 

Monter beinet stramt, slike at babyen ikke klarer å rive av beinet. 

Dette kan gjøres ved å føre de to trådene inn i to masker, plassert like ved siden av hverandre – altså en tråd gjennom hver maske. Deretter fører du de to trådene rundt på kroppen, slik at tråden vil sitte godt fast i fyllet. Du fører deretter hver tråd ut av kroppen gjennom samme maske. Trekk trådene stramt sammen, lag to knuter og dytt de inn i kroppen på strutsen. 

Flekker

Du kan lage ønskelig antall flekker, men her er det angitt noen forslag. 

Hekles i gul

Flekk 1 (lag 4)

1. omg: Lag 6 fm i mr (6)

Avslutt med en km og etterlat tråd til påsying.

Flekk 2 (lag 3)

1. omg: Lag 6 fm i mr (6)

2. omg: økn x6 (12)

Avslutt med en km og etterlat tråd til påsying.

Flekk 3 (lag 4)

1. omg: Lag 6 fm i mr (6)

2. omg: økn x6 (12)

3. omg: økn, 1 fm x6 (18)

Avslutt med en km og etterlat tråd til påsying.

Flekk 4 (lag 2)

1. omg: Lag 6 fm i mr (6)

2. omg: økn x6 (12)

3. omg: økn, 1 fm x6 (18)

4. omg: økn, 2 fm x6 (24)

Avslutt med en km og etterlat tråd til påsying.

Sy flekkene rundt omkring på kroppen.

aktivitetsstruds

Du kan selv mikse og matche halen din, slik at du kan lage flere eller færre, kortere eller lengre halefjærer av de forslagene som er benyttet på strutsen på bildene. Husk å lage halefjærene maks 22 cm lange.

Alle fjærene startes med xx lm og begynner deretter 2. lm fra nålen. 

Du kan starte alle halefjærene – minus gul – ved å sette garnet direkte på kroppen. Halen plasseres noenlunde midt bakpå, omtrent 5-10 omganger fra bunnen. Du kan f.eks. plassere to haler ved siden av hverandre, to over og en under de to første, slik at de blir likt fordelt og ikke kun sitter på en rekke. 

Halefjær farge        Beskrivelse

Gul Legg opp 61 lm og lag 1 fm i hver. Sy den ene enden fast, ha på en trering og sy fast den andre enden. 

Grøn Lag 51 lm (stramt) og lag 2 fm i hver lm.

Rød Lag 55 lm (stramt) og lag 1 hstm i hver.

Blå Lag 45 lm (stramt) og hekle 2 hstm i de neste 15 lm og deretter 1 fm i hver lm.

Lilla Lag 55 (stramt) og lag 3 fm i hver lm.

Strutsen din er nå ferdig!

Designet av: annaskjemt.dk (Anna Skjemt)

Version: v6.c272.s2.l3