Gratis oppskrift på sol-oppheng med musikkboks

forsidebillede

Fint oppheng utformet som en smilende sol med musikkboks. Solen kan henges opp på babygymmen eller ved stellebordet, slik at det lille barnet kan se og lytte til den fine solen. Solen er fylt med bamsevatt, noe som gjør at musikkboksen er godt gjemt og derfor også fint kan brukes som kosedyr av det lille barnet. Det er brukt Infinity Hearts Rose garn i oppskriften.

Størrelse

Solen måler ca. 18 cm fra strålespiss til strålespiss.

Opphengstråden er ca. 15 cm. når den er lukket.

Redskaper

Materialer

Forkortelser

m = maske(r)

fm = fastmasker

hstm = halvstangmaske

utt = uttakning = 2 fm i samme m

innt = inntakning = 2 fm sammen

*-* = gjenta fra *-* til omgangen er slutt

*-*[x] = gjenta fra *-* x antall ganger

(x) = antall masker på omgangen.

Fremgangsmåte

Opphengstråd - Se bildeveiledning #1

Farge 190:

Lag 111 luftmasker

Start i 2. m fra nålen og hekle km i alle baksidemaskene på lm-rekken.

Klipp tråden slik at det er igjen ca. 10 cm. garn til montering

Kuler (x2) ) – Se bildeveiledning #2

Farge 190:

1: 6 fm i magisk ring (6) – sørg for å ikke stramme hullet til, da det senere skal føres en tråd igjennom kulen.

2: *utt.* (12)

3: *utt, fm* (18)

4-8: fm i alle m. (18)

Putt en trekule inne i den heklede halvkulen. Plasser trekulen slik at hullet passer til hullet i den heklede halvkulen. Vær oppmerksom på å få snoren fra den magiske ringen ut av kulen, slik at du kan bruke den til å stramme til hullet senere.

9: *fm, innt* (12)

10: *innt* (6)

Før tråden fra musikkboksen/den heklede opphengstråden igjennom kulen. Bind en stor knute i enden av tråden.

Klipp garnet på kulen og sy rundt i fremste maske og stram til, fest og klipp endene.

Stram til den magiske ringen omkring opphengstråden, fest og klipp endene. Plasser kulen i enden av tråden ved knuten.

Sirkler (x2) – se bildeveiledning #3

 

Farge 190:

1: 6 fm i magisk ring (6)

2: utt. i alle m (12)

3: *utt, fm* (18)

4: *2fm, utt.* (24)

5: fm, *utt, 3fm* [5], utt, 2fm (30)

6: *4fm, utt.* (36)

7: 2fm, *utt, 5fm* [5], utt, 3fm (42)

8: *6fm, utt.* (48)

9: 3fm, *utt, 7fm* [5], utt, 4fm (54)

10: *8fm, utt.* (60)

11: 4fm, *utt, 9fm* [5], utt, 5fm (66)

12: *10fm, utt.* (72)

13: 5fm, *utt, 11fm* [5], utt, 6fm (78)

14: *12fm, utt.* (84)

15: fm i alle m. (84)

16: 6fm, *utt, 13fm* [5], utt, 7fm (90)

17: fm i alle m (90)

18: *14fm, utt.* (96)

19: fm i alle m (96)

20: *23fm, utt.* (100)

På den første sirkelen klippes garnet og enden kan evt. festes. Den første sirkelen er senere omtalt som S1.

På den andre sirkelen klippes IKKE garnet, da det skal brukes til å fortsette rundt, når det skal lages solstråler. Den andre sirkelen er senere omtalt som S2.

Forberedelse til å hekle de 2 sirklene sammen med solstråler:

På hver sirkel skal det nå plasseres 10 maskemarkører.

S1: Markør i maske nr. 1, 14, 21, 34, 41, 54, 61, 74, 81, 94. Det er nå skiftesvis 12 og 6 masker mellom markeringene.

S2: Markør i maske nr. 7, 20, 27, 40, 47, 60, 67, 80, 87, 100. Det er nå skiftesvis 6 og 12 masker mellom markeringene.

Vær oppmerksom på:

  • De maskene som er markert skal brukes til å hekle de to sirklene sammen.
  • Solstrålene hekles rundt med masker fra S1 og S2. Hver solstråle avsluttes med at garnet klippes og festes i spissen.
  • Inntakninger skal lages over inntakninger på solstrålene.
  • Alle fm skal lages fra forsiden, også når det hekles innt, hvor de 2 maskene ligger på hver sin sirkel.
  • Musikkboks og opphengstråd skal monteres når det mangler 2 solstråler.

(Se bildeveiledning #4) Legg sirklene mot hverandre vrang mot vrang. Sørg for at sirklene ligger med startmaskene ovenpå hverandre.

Den første solstrålen som hekles er liten, og hekles slik:

Fortsett med garnet fra S2 og hekl 6 fm på S2. Lag en inntakning i maske nr 7 (markert) fra S2 og maske nr. 94 (markert) på S1.

Nå henger de 2 sirklene sammen og du fortsetter med 6fm på S1 (i maske 95-100). Lag inntakning i maske nr. 1 (markert) på S1 og maske nr. 100 (markert) på S2.

Du hekler nå rundt ved bruk av begge sidene av solen, slik:

2: 5fm, innt, 5fm, innt (12)

3: 4fm, innt, 4fm, innt (10)

4: 3fm, innt, 3fm, innt (8)

5: 2fm, innt, 2fm, innt (6)

Klipp av garnet, sy rundt i fremste maskeledd og stram til. Fest og klipp av enden.

Heretter hekles det skiftesvis en stor og en liten solstråle

Store solstråler – Se bildeveiledning #5

Farge 190:

Hekle opp en maskeløkke i den masken som er før den tidligere markerte masken - til høyre for den lille solstrålen, på S1. Lag en innt. i de samme maskene som på den lille solstrålen til venstre, 12 fm på S2, innt. i de to markerte maskene på hhv. S1 og S2, 12 fm på S1 (siste fm i samme masker som garnet ble ført igjennom i starten av omg.)

2: Innt., 11fm, innt., 11fm. (24)

3: Innt., 10fm, innt, 10fm. (22)

4: Innt., 9fm, innt., 9fm. (20)

5: Innt., 8fm, innt, 8fm. (18)

6: Innt., 7fm, innt., 7fm. (16)

7: Innt., 6fm, innt, 6fm. (14)

8: Innt., 5fm, innt., 5fm. (12)

9: Innt., 4fm, innt, 4fm. (10)

10: Innt., 3fm, innt, 3fm. (8)

11: Innt., 2fm, innt., 2fm. (6)

Klipp garnet, sy rundt i fremste maskeledd og stram til. Fest og klipp enden.

Små solstråler

Farge 190:

Hekle opp en maskeløkke i den masken som er før den tidligere markerte masken, til høyre for den store solstrålen, på S1. Lag en innt. i de samme maskene som på den store solstrålen til venstre, 6 fm på S2, innt. i de to markerte maskene på hhv. S1 og S2, 6fm på S1 (siste fm i samme masker som garnet ble ført igjennom i starten av omg.)

2: Innt., 5fm, innt., 5fm. (12)

3: Innt., 4fm, innt, 4fm. (10)

4: Innt., 3fm, innt, 3fm. (8)

5: Innt., 2fm, innt., 2fm. (6)

Klipp garnet, sy rundt i fremste maskeledd og stram til. Fest og klipp enden.

Montering av musikkboks - Se bildeveiledning #6.

Når det mangler 1 liten og 1 stor solstråle skal musikkboksen monteres.

1: Sett en nål i garnendene på opphengstråden.

2: Sy ned mellom 5. (liten) og 6. (stor) solstråle og trekk opphengstråden ut av hullet, hvor det mangler stråler.

3: Sy opphengstråden igjennom hullet på musikkboksen.

4: Før tråden tilbake gjennom solen og ut mellom 5. og 6. solstråle.

5: Press musikboksen inn i solen og fyll bamsevatt rundt musikkboksen.

Fortsett så med de siste 2 solstrålene, men sørg for at tråden fra musikboksen er plassert mellom 1. og 10. solstråle.

Trekanter 10 stk

Farge: 192

1: 2 ml vend

2: utt. i 2. m fra pinne, vend med 1 lm

3: 1 fm, utt., vend med 1 lm

4: 2 fm, utt., vend med 1 lm

5: 3 fm, utt., vend med 1 lm

6: 4 fm, utt., vend med 1 lm

7: 5 fm, utt., vend med 1 lm

8: 6 fm, utt.

Klipp av garnet slik at det er igjen ca. 15 cm. til montering.

Øyne

Farge: 01 Sort

1: 6 fm i magisk ring (6)

2: utt. i alle m (12)

Bytt til 02 Hvit

3: *utt, fm* (18)

4: *hstm utt, hstm.* (27)

Klipp av garnet slik at det er igjen ca. 15 cm. til montering.

Montering

På opphengstråden lages en løkke som er litt større enn en betrukket trekule. Bruk garnendene til å sy fast løkken.

Fest endene og klipp.

Monter øyne og broder en munn og V-effekt i øynene

Monter trekantene på begge sidene av de store solstrålene.

Designet av: Kreative-ideer (Lone)

Bildeveiledning

#1

Bilde 1: Lag en lm-rekke

Bilde 2: Hekle i baksidemasken

 

#2

Bilde 3: Hekle en halvkule og putt trekulen inni.

Bilde 4: Putt trekulen inne i den heklede halvkulen. Sørg for å ikke stramme til åpningene.

Bilde 5: Før opphengstråden gjennom kulen.

Bilde 6: Bind en knute på opphengstråden og stram til åpningene.

#3

Bilde 7: Magisk ring

Bilde 8: Hekle 6 fm om den magiske ringen

Bilde 9: Trekk den magiske ringen sammen

Bilde 10: 2. omg.: utt. i alle masker

Bilde 11: 3. omg.: *utt, fm*

Bilde 12: 4. omg.: *2fm, utt.*

Bilde 13: 5. omg.: fm, *utt, 3fm* [5], utt, 2fm

Bilde 14: 6. omg.: *4fm, utt.*

#4

Bilde 15: Legg de 2 sirkeldelene ovenpå hverandre, så starten på omg. ligger overfor hverandre.

Bilde 16-18: Hekle med garnet fra S2. Hekle 6 fm på S2, lag en inntakning i maske nr 7 (markert) fra S2 og maske nr. 94 (markert) på S1.

Bilde 19: Nå sitter de 2 sirklene sammen og du fortsetter med 6fm på S1 i maske 95-100, lag inntakning i maske nr. 1 (markert) på S1 og maske nr. 100 (markert) på S2.

#5

Bilde 20: Før garnet igjennom masken før den tidligere markerte masken, til høyre for den lille solstrålen, på S1.

Bilde 21-22: Lag en innt. i de samme maskene som på den foregående solstrålen til venstre.

Bilde 23: Fortsett rundt til neste inntakning mellom begge sirklene.

#6

Bilde 24: Sy ned mellom 5. (liten) og 6. (stor) solstråle og trekk opphengstråden ut av hullet, hvor det mangler stråler.

Bilde 25: Sy opphengstråden igjennom hullet på musikkboksen.

Bilde 26: Før tråden tilbake gjennom solen og ut mellom 5. og 6. solstråle.

Bilde 27-28: Press musikkboksen inn i solen og fyll bamsevatt rundt musikkboksen.

Version: v2.c252.s2.l3