Personvernerklæring - Ritohobby.no

 1. Generelt
  1. Personvernerklæringen beskriver hvordan Rito ApS ("Ritohobby", "oss", "våre", "vi") samler inn og behandler informasjon om deg.
  2. Personvernerklæringen gjelder for personopplysninger som du enten gir til oss eller som vi samler inn via Ritohobbys hjemmeside, www.ritohobby.no ("Nettstedet").
  3. Rito ApS er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. All henvendelse til Ritohobby kan skje via kontaktinformasjonen oppgitt under pkt. 7.
 1. Hvilke persondata samles inn? Til hvilket formål brukes persondata? Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen av persondata?
  1.  Når du besøker Ritohobby.no, samler vi informasjon om hvilken IP-adresse, nettlesertype, nettverkslokasjon og operativsystem du bruker. I tillegg samler vi informasjon om hvilken type enhet du besøker Ritohobby.no fra. 
   1. Formålet med innsamling av disse opplysningene er optimalisering av din opplevelse som bruker og besøkende på Ritohobby.no. Vi bruker også opplysningene til målrettet markedsføring hovedsakelig på Google, Facebook og Instagram – blant annet med retargeting annonser. Dette ved hjelp av cookies. (les vår cookiepolicy her) Disse dataene bruker vi til forbedring av Ritohobby.no samt for å vise målrettede og interessante tilbud for deg på internett. På denne måten har vi mulighet til å forbedre våre salg og øke kundetilfredsheten.
    Det rettslige grunnlaget for behandlingen er EU Personvernforordningens artikkel 6, stk. 1, bokstav a.
  1. Når du handler via Ritohobby.no eller kommuniserer med oss på e-post, gir du navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingsopplysninger, informasjon om hvilke produkter du kjøper og eventuelt har returnert, leveringsønsker, samt opplysning om den IP-adressen hvorfra bestillingen er foretatt.
   1. Dine persondata brukes når vi skal oppfylle vår del av kjøpsavtalen og levere varene du har kjøpt og betalt på Ritohobby.no, herunder for å kunne administrere dine rettigheter til å returnere og reklamere.
    Det rettslige grunnlaget for behandlingen er EU Personvernforordningens artikkel 6, stk. 1 bokstav b
   2. Dine persondata brukes også for at vi skal kunne overholde gjeldende lovgivning om regnskap og bokføring.
    Det rettslige grunnlaget for behandlingen er EU Personvernforordningens artikkel 6, stk. 1 bokstav c.
   3. Ved kjøp samles IP-adressen inn med det formål å ivareta vår interesse i å kunne forhindre svindel.
    Det rettslige grunnlaget for behandlingen er EU Personvernforordningens artikkel 6, stk. 1, bokstav f.
   4. Vi bruker opplysningene til å sende målrettede e-poster til deg med blant annet tilbud og guider. Vi får dermed mulighet til å vise deg varer du er særlig interessert i å kjøpe, noe som støtter selskapets formål som nettbutikk.
    Det rettslige grunnlaget for behandlingen er EU Personvernforordningens artikkel 6, stk. 1, bokstav f. og markedsføringslovens § 6 stk. 2
   5.  
  1. Når du melder deg på vårt nyhetsbrev, samler vi dine persondata: Navn, e-postadresse, hvordan du meldte deg på, IP-adresse, favoritt e-postklient, åpningsrate, hvilke e-poster du leser fra oss + kontinuitet og eventuell kjøpshistorikk.
   Du kan blant annet bli påmeldt nyhetsbrevet i forbindelse med at du får en rabattkode til ritohobby.no, en konkurranse på Facebook eller som en avsluttende del av et kjøp. I den forbindelse får vi informasjon om deg, som vi deretter sammenholder med andre typer informasjon vi har om deg.
   Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet igjen via lenke nederst i nyhetsbrevet.
 1. Formålet med dette er at vi på denne måten kan administrere ditt medlemskap på våre nyhetsbrev, samtidig som vi leverer målrettet markedsføring til medlemmer via både e-post og Facebook.
  Det rettslige grunnlaget for behandlingen er EU Personvernforordningens artikkel 6, stk. 1, bokstav a.
 1.  Mottakere av personopplysninger
  1. Informasjon om ditt navn, adresse, e-post, telefonnummer samt ordrenummer og spesifikke leveringsønsker som er oppgitt i forbindelse med bestilling, videreformidles til våre samarbeidspartnere som sørger for forsendelsen av dine varer. I forbindelse med forsendelsen videreformidler vi dine opplysninger til fraktselskapet. I tilfeller hvor varene dine sendes direkte fra produsenten/leverandøren, vil vi videreformidle dine persondata (navn, adresse og telefonnummer) til bruk for leveringen.
  2. Opplysninger kan overlates til eksterne samarbeidspartnere som behandler opplysningene på våre vegne. Vi bruker eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift og forbedringer av Nettstedet, utsendelse av nyhetsbrev samt målrettet markedsføring, inkludert retargeting. Disse selskapene er databehandlere under vår instruks og behandler data som vi er behandlingsansvarlig for. Databehandlerne må ikke bruke opplysningene til annet formål enn å oppfylle avtalen med oss, og er underlagt konfidensialitet om disse.
  3. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlere som behandler personopplysninger på våre vegne.
  4. Rito ApS forstår og respekterer viktigheten av personvern på internett. Rito ApS vil ikke dele informasjon om kunder/brukere til tredjepart, med mindre det er nødvendig for å gjennomføre en transaksjon. Rito ApS vil ikke selge kundens navn, adresse, e-postadresse eller andre personlige data til tredjepart uten kundens forutgående tillatelse.
 1. Dine rettigheter
  Du har følgende rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine persondata:
 1. Rett til innsyn i dine persondata
  1. Du har til enhver tid rett til å be oss om informasjon om blant annet hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere av opplysninger det eventuelt kan være, samt informasjon om hvor opplysningene stammer fra.
  2. Du har alltid rett til å få dine persondata oppgitt. I så fall kan du be om dette på vår kundemail info@ritohobby.no med emnefeltet ”Persondataopplysninger”. Deretter vil du bli bedt om å dokumentere din identitet for å sikre at vi oppgir personopplysningene til rett person.
 2. Rett til retting av dine persondata
  1. Hvis dine persondata ikke er korrekt registrert eller har endret seg, er du selvfølgelig velkommen til å kontakte oss for å få dine persondata korrigert. Dette kan for eksempel skje hvis du har fått ny e-postadresse.
 3. Rett til sletting av dine persondata
  1. Du har rett til å be om sletting, dvs. at du kan få dine personopplysninger slettet, med mindre vi av regnskapsmessige eller juridiske grunner anser det nødvendig å beholde dem i en lengre periode.
 4. Rett til å begrense behandlingen til oppbevaring av dine persondata
  1. I enkelte tilfeller kan du be oss begrense behandlingen av dine persondata til utelukkende å bestå av oppbevaring. Dette gjelder hvis du mener at dine opplysninger ikke er korrekte.
 5. Rett til dataportabilitet
  1. I særlige tilfeller har du rett til å få dine persondata utlevert fra oss i maskinlesbart format til en annen databehandler.
 6. Rett til innsigelse
  1. Du kan alltid gjøre innsigelse til oss mot bruk av dine persondata til målrettet markedsføring.
  2. Du har også alltid rett til å gjøre innsigelse mot behandling av dine persondata som vi foretar på grunnlag av våre legitime interesser jf. Punkt 2.
 7. Rett til å tilbakekalle samtykke
  1. Du har til enhver tid rett til å tilbakekalle et samtykke du har gitt oss til en gitt behandling av personopplysninger. Hvis du ønsker å tilbakekalle ditt samtykke, vennligst kontakt oss på info@ritohobby.no med emnefeltet ”Samtykke”
 8. Rett til å klage
  1. Hvis du ønsker å klage på behandlingen av dine persondata, kan du gjøre dette til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Klager kan sendes på e-post til dt@datatilsynet.dk og/eller telefon +45 33 19 32 00. Imidlertid vil de fleste klager være betydelig raskere å løse hvis du tar direkte kontakt med oss på +47 56 99 99 99 eller info@ritohobby.no
 1. Sletting av persondata
  1. Informasjon om din bruk av nettstedet jf. punkt 2.1 slettes som angitt for de enkelte cookies i vår cookiepolicy.
  2. Persondata vi har samlet inn om deg i forbindelse med påmelding til vårt nyhetsbrev, slettes når du tilbakekaller ditt samtykke, med mindre vi har et legitimt grunnlag til fortsatt å oppbevare dem.
  3. Persondata vi har samlet inn i forbindelse med et kjøp på Ritohobby.no jf. punkt 2.2, vil som utgangspunkt bli anonymisert 5 år etter utløpet av det kalenderåret du foretok ditt kjøp. Disse kan imidlertid også bli oppbevart i lengre tid, hvis vi har et legitimt behov for lengre oppbevaring, f.eks. hvis det er nødvendig for å kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, eller hvis oppbevaring er nødvendig for å oppfylle lovkrav. Regnskapsmateriale oppbevares i 5 år til utgangen av et regnskapsår for å oppfylle bokføringslovens krav.
  4. Cookies: Du kan aktivt selv slette cookies i din nettleser som brukes til for eksempel markedsføringsformål. (les vår cookiepolicy her)
 1. Sikkerhet
  1. Vår sikkerhet for oppbevaring av dine persondata står oss meget nær. Vi har derfor iverksatt en rekke passende sikkerhetstiltak for å unngå at dine persondata ulovlig eller ved en feil kan endres, gå tapt, forringes eller at uvedkommende får kjennskap til eller misbruker dine opplysninger
  2. Det er kun medarbeidere i Rito ApS med et reelt behov som får tilgang til dine personopplysninger, og dette skjer kun for at de skal kunne utføre sitt arbeid.
 1. Kontaktinformasjon
  1.  Rito ApS er som nevnt behandlingsansvarlig for de personopplysninger og persondata som vi samler inn via nettstedet.
  2. Har du kommentarer eller ønsker svar på spørsmål vedrørende denne personvernerklæringen, kan du alltid kontakte oss her:
   Rito ApS
   Gyrovej 1, 7800 Skive
   Telefon nummer: +47 56 99 99 99
   E-post: info@ritohobby.no
 1. Endringer i personvernerklæringen
  1. Denne personvernerklæringen ble sist revidert 29. april 2024
Version: v5.c223.s2.l3